Povedzme si to na rovinu. Čo je želaním každého rodiča? No to, aby jeho dieťa bolo šťastné. Preto našim deťom dovolíme sladkosti a rôzne fast foody, aj keď vieme, že to pre nich nie je najvhodnejšie. Preto im kupujeme počítače, mobily, inteligentné hodinky a všetko, po čom ich srdce zatúži. Len aby boli šťastné, usmievali sa a necítili sa menejcenní voči svojim rovesníkom.

Problémom je, že takýto prístup prináša do života detí aj iné veci a pocity ako len ich šťastie. Naše deti často trpia po fyzickej aj psychickej stránke, či už si to chceme priznať alebo nie.

Nástrahy, ktorými často trpia naše deti

Po fyzickej stránke:

 • nadváha až obezita, ktorá môže v dospelosti viesť k srdcovo cievnym problémom a ďalším zdravotným komplikáciám
 • slabé kosti
 • bolesti chrbta
 • slabo vyvinuté oporné svalstvo
 • nerovnomerne vyvinuté svaly
 • ploché nohy
 • slabé brušné svaly
 • zlé držanie tela (skolióza, hrbenie, predsunutá hlava vplyvom sedenia za PC)
 • strata prirodzených rozsahov pohybov, vplyvom skrátených a zafixovaných svalov v nesprávnej polohe
 • slabá kondícia
 • problémy s koordináciou pohybov

Po psychickej stránke:

 • šikanovanie, často spôsobené slabou zdatnosťou dieťaťa, prípadne kvôli nadváhe
 • nízke sebavedomie
 • stres a depresie

Častou príčinou týchto stavov je zanedbávaná pohybová aktivita. To navyše spôsobuje aj vytvorenie si nezdravých životných návykov už v detstve. Následne má dieťa problém sa týchto návykov v dospelosti zbaviť.

deti s notebookom

Práve v detstve si vaše dieťa buduje dôležité návyky pre celý život. V tomto veku je ešte flexibilné a ľahko si tieto návyky vie vytvoriť. Jednoducho sa im prispôsobuje. O to dôležitejšie je viesť ho k zdravému životnému štýlu.

Jednou z najdôležitejších a najúčinnejších stratégií ako podporiť zdravý vývin vášho dieťaťa je ho viesť k pohybu a zdravému životnému štýlu. Tým podporíte jeho telesnú, aj psychickú stránku.

Vďaka tomu, bude mať nie len šťastné detstvo, ale pripravíte ho aj na záťaž v dospelosti. Pohyb slúži aj ako prevencia pred obezitou a chorobám s ňou spojenými.

Šikana, výsmech, urážky

Tu by som sa na chvíľu zastavil a upozornil na tento problém.

Psychický vývoj dieťaťa je veľmi dôležitý, a to, čo dieťa v detstve zažije, bude mať výrazný vplyv na celý jeho život. Deti sú veľmi špecifické a citlivé na vonkajšie podnety. Názor ostatných detí na ne výrazne vplýva. Ak ich nejaký kamarát alebo spolužiak uráža alebo sa im vysmieva, ťažko to zvládajú.

Tieto prípady sa často dejú u detí s nadváhou. Zažívajú posmešky alebo až šikanu pre svoju:

 • nadváhu
 • slabú fyzickú kondíciu
 • pohybovú neschopnosť

To môže mať za následok, že si dieťa postupne začne uvedomovať svoje nedostatky. To vedie k ďalším problémom ako:

 • prestane mať rado samé seba
 • začne sa podceňovať
 • svoje emocionálne trápenie začne ešte viac zajedať
 • vytvorí si odpor k cvičeniu a pohybovej aktivite

To následne ovplyvní aj jeho stravovacie a pohybové návyky v dospelosti. Čo mu prinesie iba ďalšie trápenie. Je dôležité podchytiť to ešte v detstve a pomôcť nájsť dieťaťu tú správnu cestu k pohybu, lepšej kondícií, viere v seba a láske k sebe.

Zdravý vývoj dieťaťa = športovanie - pohyb

cvičenie detí v realfite

Fyzickú aktivitu by sme mali minimálne podchytiť vo veku, kedy sa telo našich detí najviac vyvíja, a to v rozmedzí od 6 do 18 rokov. 

Ďalším dôležitým obdobím nie len po fyzickej, ale aj psychickej stránke je obdobie od 13 do 18 rokov. Práve v tomto období na naše deti najviac vplýva ich okolie a komunita rovesníkov, do ktorej sa dostanú. Je to obdobie, kedy sú deti náchylné podliehať škodlivému životnému štýlu (fajčenie, alkohol, drogy, záškoláctvo...). Je veľmi dôležité, aby sme im pomohli vytvoriť si väzby k športu. Veľmi výhodné je v tomto prípade športovanie v skupine, kde si vedia vytvoriť zdravé priateľstvá. 

Pravidelným cvičením dokáže dieťa napredovať po fyzickej, psychickej aj sociálnej stránke.

Poďme si predstaviť jednotlivé časti a čo im dokáže cvičenie priniesť.

Po fyzickej stránke:

 • správny rozvoj svalstva - kompenzácia dysbalancií a neustáleho sedenia v škole aj doma za PC
 • zdravý vývoj kostí, chrbtice - vyhnutie sa bolestiam chrbta aj v neskoršom veku
 • zlepšenie kondície a koordinácie pohybov
 • udržiavanie si primeranej hmotnosti 

Po psychickej stránke:

Pravidelne športujúce deti sú:

 • vitálnejšie
 • sebavedomejšie
 • vyrovnanejšie
 • redukuje sa u nich výskyt pocitu úzkosti a depresie
 • sú spokojnejšie so svojím telom a starajú sa oň

Športom sa deti učia aj:

 • zodpovednosti
 • disciplíne
 • vytrvalosti
 • priebojnosti
 • dosahovaniu cieľov

Po sociálnej stránke:

Šport má pre deti význam aj z pohľadu sociálneho kontaktu a vytvárania si vzťahov s ostatnými.

Zlepšuje sa: 

 • komunikácia a spolupráca s rovesníkmi
 • správanie v spoločnosti ďalších detí
 • komunikácia s dospelými a autoritami

prihláste sa na konzultáciu zdarma!

Ako vybrať to správne cvičenie pre svoje dieťa

Túto otázku si dáva každý rodič, ktorý rozmýšľa nad tým, že by dal svoje dieťa na nejaký šport. Ktorý šport bude preň ten pravý, ktorý klub, tréner? Bude ho to baviť a pomôže mu to napredovať. Tu sú moje odporúčania:

Preferujte skupinové cvičenie

cvičenie pre deti v skupine

Výhody skupinového cvičenia som vám uviedol vyššie.

Cieľom je, aby sa dieťa:

 • učilo byť v kolektíve
 • socializovalo sa
 • naučilo sa spolupracovať
 • vytváralo si zdravé priateľstvá

Ideálne je, ak nejde o príliš veľkú skupinu. Pri veľkej skupine sa nemusí vášmu dieťaťu dostávať dostatok pozornosti, kontroly a usmernení. Cvičenie, napríklad do 10 detí, je zlatým stredom. Dieťa sa učí byť v kolektíve a zároveň je pod dostatočným dohľadom. 

Nie špecializácia, ale všeobecný rozvoj

Toto platí ak je vaším cieľom zdravý vývoj vášho dieťaťa a nie výchova profesionálneho športovca. Ak sa dieťa príliš skoro venuje iba jednému športu vznikajú u neho rôzne svalové dysbalancie. Každý šport určitým špecifickým spôsobom zaťažuje telo. Často ale ide jednostranne zaťaženie, ktoré môže viesť k zdravotným problémom. 

Preto odporúčame radšej cvičenie, ktoré je zamerané na celkový svalový rozvoj. Takéto cvičenie zabezpečí zdravý vývoj dieťaťa. Dôležité je, aby cvičenie bolo všestranné a zabezpečilo komplexný rozvoj po všetkých stránkach:

 • svalový rozvoj
 • kondičný rozvoj
 • rozvoj koordinácie
 • práca v kolektíve - spolupráca


Správne odborné vedenie

Je veľmi dôležité kto pracuje s vašimi deťmi. Ak sa rozhodujete aké cvičenie si pre svoje dieťa vyberiete, zaujímajte sa aj o to kto toto cvičenie vedie. Dotyčný bude vplývať (niekedy tréner môže mať výrazný vplyv) na vaše dieťa. Je dôležité, aby išlo o pozitívny vplyv, ktorý vaše dieťa na tréningu, ale aj v živote správne nasmeruje. 

Pozrite sa na trénera z pohľadu:

 • aké má vzdelanie
 • aké sú na neho referencie
 • pozrite si hodinu, aby ste videli či má kladný vzťah k deťom
 • či má cvičenie systém a smerovanie


Vhodné prostredie

Pozrite si aj priestory, kde bude vaše dieťa cvičiť. Prostredie výrazne ovplyvňuje celkový dojem a spokojnosť dieťaťa. 

Venujte pozornosť najmä:

 • hygiene daných priestorov
 • vybaveniu pre cvičenie
 • dostatok svetla, aj prírodného
 • dostatok okien na vetranie, vzduch je veľmi dôležitý

Je len plus ak sa v priestoroch, v ktorých bude vaše dieťa cvičiť preferuje zdravý životný štýl. Ak dieťa okrem svojho cvičenia vidí aj iné cvičenia. Dostávajú sa mu rady aj ohľadom správneho stravovania a pohybu mimo telocvične. 

Naše odporúčanie

Ak ste si prešli všetky tieto body a našli to správne cvičenie. Požiadajte o skúšobnú hodinu, na ktorej sa vaše dieťa môže zoznámiť:

 • s prostredím
 • trénerom
 • cvičebným systémom
 • ďalší deťmi navštevujúcimi cvičenie

Vďaka tomu ľahšie prídete na to či dané cvičenie naozaj je vhodné pre vaše dieťa a či má naozaj zmysel mu to cvičenie zaplatiť. 

Poznámka na záver: Motivujte svoje deti vlastným príkladom

Je potrebné si uvedomiť, že deti často nepočúvajú, ale sledujú. Sledujú čo robia ich rodičia a veľmi radi ich napodobňujú. Preto najjednoduchšia cesta ako pritiahnuť svoje deti k cvičeniu je ísť im príkladom. Začnite cvičiť aj vy sami. Zapájajte do cvičenia aj svoje deti. Športujte, hýbte sa spoločne. 

Ak chcete, aby sa vaše deti lepšie stravovali, začnite sa lepšie stravovať vy. Dajte svojím deťom správny príklad a je vyššia pravdepodobnosť, že budú aj oni športovať a zdravo sa stravovať. Robte to spoločne. Nájdite spôsob, aby to vaše deti bavilo a máte vyhrané. 

Deti, hlavne tie menšie vidia vo svojich rodičov vzor. Dbajte, aj vy na to aby ste boli ten správny vzor. Ak neviete ako na to, príďte k nám a my vám pomôžeme. 

prihláste sa na konzultáciu zdarma!

O autorovi Radoslav Cabúk

Osobný tréner a výživový poradca. Špecializuje sa na zdravé a udržateľné chudnutie a zdravý životný štýl. Pomohol už stovkám ľudí schudnúť, posilniť svoju postavu a získať kondíciu.
Je autorom online kurzov Zmena je možná, Funkčné telo, Chudnutie s diastázou, a e-booku Ako schudnúť z brucha. Vydal tiež knihu Tajomstvo trvalo štíhlej postavy. O svojich skúsenostiach sa podelil s čitateľmi časopisov Forbes, Sme Žena, Fit štýl a ďalších. Vystupoval tiež v relácii Dámsky klub na STV1. Má svoju pravide lnú reláciu v SKY rádiu pod názvom SKY Fit.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

zdarma!

Konzultácia s trénerom!

Poraďte sa s trénerom ako pomôcť svojim deťom!


zdarma!

Konzultácia s trénerom!

Poraďte sa s trénerom ako pomôcť svojim deťom!

>