Fitness (osobný) tréner - povolanie, ktoré môže zmeniť váš život. Chcete vedieť, ako sa stať úspešným fitness trénerom? V tomto článku vám odhalím krok za krokom všetky tajomstvá a tipy, ktoré potrebujete vedieť na začiatku vašej kariéry ako fitness tréner. Väčšina obsahu článku platí pre trénera akéhokoľvek športu. 

Odborné vzdelanie

Na to, aby ste mohli vykonávať trénerskú prácu, je potrebné určité vzdelanie. Môže to byť vysokoškolské vzdelanie alebo vzdelanie pomocou certifikovaného kurzu. Podľa zákona na to, aby ste sa mohli stať osobným trénerom a pomáhať štandardnej populácií schudnúť, vytvarovať postavu, zlepšiť kondíciu a zdravie, stačí aj certifikované víkendové školenie.

Na druhej strane, je ale veľký rozdiel či máte vysokú školu a venovali ste sa oblasti športu 3 až 5 rokov alebo máte víkendové školenie. V oboch prípadoch a obzvlášť pri víkendových školeniach odporúčame rozvíjať svoje znalosti pomocou ďalších, doplnkových kurzov.

Nie všetko, čo vám zaručí trénovať, vám aj dodá potrebné informácie k tomu, aby ste sa stali odborníkmi v plnom rozsahu. V súčasnej dobe je v tejto oblasti veľká konkurencia a ľudia si vyberajú aj na základe vzdelania daného trénera. Preto sa odporúčame na vzdelanie pozerať, ako na postupné zvyšovanie hodnoty na trhu.

Vysoká škola

Ak ste rozhodnutí stať sa kvalitným osobným trénerom/trénerkou už v období strednej a vysokej školy, určite odporúčame štúdium na vysokej škole so zameraním na šport a vedy o športe. Ak je cvičenie a trénovanie to, čo vás napĺňa, tak už počas štúdia viete získať kvalitné overené základy, ktoré vám v takom rozsahu žiaden víkendový kurz nedá.

Na Slovensku máte viacero škôl, ktoré vám titul športového odborníka zaručia. Vďaka tomu budete kvalifikovaní vo vedách o športe a budete môcť začať robiť to, čo vás baví s obsahom kvalitných informácií a kompetentností.

Možnosti na Slovensku sú: 

Fakulta telesnej výchovy a športu - Univerzita Komenského v Bratislave

 • Trénerstvo
 • Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • a ďalšie 3 programy

Filozofická fakulta - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 • Športová edukológia
 • Trénerstvo
 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • a ďalšie 2 programy


Fakulta športu - Prešovská univerzita v Prešove

 • Šport pre zdravie
 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Športová edukológia
 • a ďalšie 2 programy


Pedagogická fakulta - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 • Šport a rekreácia
 • Športová edukológia
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)


Pedagogická fakulta - Katolícka univerzita v Ružomberku

 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)

Toto vzdelanie je však úplný základ, ktorý pomôže každému budúcemu trénerovi nabrať ten správny smer. Potrebné je však neustále vzdelávanie v nových trendoch a poznatkoch, ktoré sa menia a vyvíjajú. Odporúčame už počas štúdia postupne získavať aj praktické skúsenosti v oblasti trénovania.

Certifikované odborné vzdelanie

V prípade, že máte za sebou iba stredoškolské vzdelanie, alebo ste vyštudovali inú vysokú školu a ste rozhodnutí stať sa trénerom / inštruktorom, potrebujete sa vybrať formou dodatočného vzdelania - víkendového kurzu trénera, resp. inštruktora športu.

Ako na to? Kde to máte hľadať?

Existuje viacero školení pre trénerov. Ak chcete pracovať oficiálne ako tréner / inštruktor potrebujete získať certifikovaný kurz, ktorý uznáva Ministerstvo školstva. Tento kurz sa vždy robí v spolupráci so školskou inštitúciou (vysokou školou), ktorá kurz certifikuje. Len s takýmto školením viete pracovať ako osobný tréner, či už ako podnikateľ, alebo zamestnanec.

Certifikované školenia sa môžu líšiť obsahom výuky, a teda by ste pri výbere mali prizerať na obsah a rozsah vzdelania. Čím viac informácií (teoretických a najmä praktických) získate, tým lepší môžete byť. Dajte si záležať na výbere tohto kurz a poriadne si prejdite náplň kurzu a kto ho školí.

Zaregistrovanie sa ako športový odborník

Ďalším krokom po ukončení vzdelania, či už z vysokej školy, alebo certifikovaného kurzu, je vaša registrácia ako osoby, do registra fyzických osôb v športe (RFOŠ).
Nasledujúce informácie sú zo stránky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Kto je povinný byť zapísaný v registri FYZICKÝCH osôb v športe

Fyzické osoby, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako:

 • športovec (amatérsky, profesionálny)
 • športový odborník (tréner, inštruktor, cvičiteľ, športový rozhodca, časomerač, delegát, a pod.)

Kto vykonáva zápis do registra FYZICKÝCH osôb v športe

 • športová organizácia, ak fyzická osoba JE členom klubu, či zväzu, alebo ak v klube či zväze pôsobí pracovne alebo ako dobrovoľník
 • ministerstvo, ak fyzická osoba NIE JE príslušná žiadnej športovej organizácií

Ako sa vykonáva zápis do registra FYZICKÝCH osôb v športe

 • športová organizácia prostredníctvom autorizovaného prístupu do IS športu
 • ministerstvo na základe žiadosti fyzickej osoby podľa nasledujúceho postupu:

Cez portál na podávanie žiadosti : https://ziadosti-sport.iedu.sk

Postup vyplnenia žiadosti

krok 1
Zvoľte "Žiadosti pre register fyzických osôb v športe"
Žiadosti pre register fyzických osôb v športe
krok 2
Zadajte registráciu, ak ešte nemáte vytvorený účet
vytvorenie účtu
krok 3
Vyplňte údaje, potvrďte spracovanie osobných údajov a potvrďte "stotožniť"
vypísanie údajov
krok 4
Následne vypíšte ďalšie potrebné údaje a potvrďte svoju registráciu
ďalšie údaje
krok 5
Po registrácii vám príde potvrdzovací email s odkazom na dokončenie registrácie, resp. prihlásenie sa.
krok 6
Po prihlásení zvoľte možnosť podania novej žiadosti
nová žiadosť
krok 7
Ďalej zvoľte "Nová žiadosť športového odborníka"
žiadosť športového odborníka (fitness trénera)
krok 8
Vyplňte základné údaje a pokračujte až k bodu číslo 3
základné údaje
krok 9
Bod číslo 3
 1. Druh odbornej činnosti v športe zvoľte "Tréner"
 2. Šport zvoľte "iný šport"
 3. Druh športu "kondičný tréner"
 4. Číslo dokladu odbornej spôsobilosti (môže to byť číslo magisterského diplomu, alebo bakalárskeho štúdia, prípadne číslo diplomu certifikovaného školenia trénera).V prípade diplomu z vysokej školy je číslo označené ako "Ev. č."
 5. Dátum vzniku odbornej spôsobilosti - zadáte dátum na diplome
 6. Dátum skončenia nemusíte zadávať
 7. Doklad o odbornej spôsobilosti vydal - zadávate orgán, ktorý diplom vydáva (v prípade VŠ je to Slovenská republika spolu s názvom VŠ)
 8. Odbornú spôsobilosť overil - napíšete meno osoby zodpovednej za ukončenie vzdelania (podpísaní na certifikáte alebo diplome).
vyplnenie odbornej spôsobilosti (fitness tréner)
krok 10
Ďalej potvrdíte čestné vyhlásenie a všetky potrebné okná. žiadosť bude zaregistrovaná a po jej schválení vám príde email
vyplnenie odbornej spôsobilosti
krok 11
Žiadosť je nutné vytlačiť a poslať na ministerstvo, inak nebude schválená (trochu zbytočnej byrokracie naviac, ale musí to tak byť).
krok 12
Následne vám príde takýto email, cez ktorý sa ku svojej žiadosti viete dostať priamo. 

Email tiež obsahuje adresu na zaslanie fyzickej žiadosti. Odporúčame fyzickú žiadosť odoslať čo najskôr (lehota na odoslanie je niekde okolo 5-7 dní). Ideálne je poslať ju v deň registrácie a máte istotu, že dôjde včas.

email z ministerstva
krok 13
Po schválení žiadosti ministerstvom vám príde potvrdzujúci email do schránky, ktorý potvrdzuje schválenie.

Obsahuje aj odkazy na vašu žiadosť aj potvrdenie žiadosti (tlačivo, s ktorým sa viete preukázať na úrade). Tiež obsahuje nasledujúce znenie:

Zápis do registra fyzických osôb v športe Vás NEoprávňuje podnikať.

Činnosť športového odborníka môžete vykonávať len jedným z nasledovných spôsobov:

 1. na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka
 2. v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu
 3. ako dobrovoľník podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
 4. bez zmluvy

Ak chcete vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie, musíte o to osobitne požiadať podľa pokynov zverejnených na adrese https://www.minedu.sk/informacny-system-sportu/. Oprávnenie podnikať vzniká dňom zápisu OPRÁVNENIA PODNIKAŤ do registra fyzických osôb v športe.

Dôležité upozornenie


Samotný zápis do registra fyzických osôb v športe NEOPRÁVŇUJE športového odborníka vykonávať svoju činnosť ako podnikanie. Ak chce športový odborník podnikať, musí navštíviť okresný úrad, kde požiada o zápis oprávnenia na podnikanie.

Práca ako osobný tréner

Ak spĺňate predchádzajúce body, následne sa viete zamestnať ako osobný tréner vo fitness centre, alebo pohybovom centre. Na prácu s klientami budete potrebovať určitý druh pracovnej zmluvy, alebo môžete pracovať sami na seba ako podnikateľ. Každá z možností má svoje výhody a nevýhody. Možnosti sú však otvorené a my vám teraz vysvetlíme, ako to v praxi funguje.

Pracovná zmluva (dohoda)

Pracovná zmluva na dohodu je v podstate určená pre brigádnika, či prácu popri práci. Na dohodu viete pracovať už aj popri štúdiu na vysokej škole ako výpomoc, alebo ak máte trénerské školenie a stále študujete.

Ak máte štatút študenta, bude vám stačiť pracovná zmluva na dohodu (môžete si však aj otvoriť živnosť, alebo s.r.o.) s prevádzkou zariadenia, v ktorom budete pracovať. Zamestnávateľ sa s vami dohodne na výške mzdy, počtu odpracovaných hodín a platí za vás odvody.

Živnosť

Živnosť je určená pre človeka, ktorý sa chce oficiálne starať sám o seba. Táto možnosť je základ, ako viete sami ovplyvniť svoj príjem a teda platovo rásť. Dôležitá súčasť živnosti je odvodové zaťaženie, ktoré prechádza so zamestnávateľa na vás.

Funguje to tak, že ak začínate s podnikaním, prvý rok platíte len minimálne odvody do zdravotnej poisťovne a odvody do sociálnej poisťovne vám nadbiehajú až druhým rokom podnikania. Teda prvý rok je štartovací, kde sú odvody z podnikania nižšie. Potom to záleží aj od výšky zárobku za daný rok podnikania. Odvody sa každý rok menia, mierne zvyšujú, preto si zistite aktuálnu výšku odvodov.

Pri živnosti dokladujete svoje príjmy aj výdaje. Raz ročne sa podáva ročné zúčtovanie, ktoré vám spraví ekonóm/ka. Môžete si zbierať doklady za výdaje a tie zúčtovať alebo existujú paušálne výdaje (aktuálne 60%), ktoré sa vám odrátajú z vašich príjmov a zvyšok sa berie ako zisk. Pre viac informácií odporúčame konzultovať s odborníkom pre túto oblasť.

S.R.O.

Ďalším spôsobom je podnikať ako s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným). Všetko závisí od výšky príjmu a od nákladov spojených s podnikaním. Podrobnejšie túto tému odporúčame rozobrať s ekonómom. Je tu však možnosť založenia firmy a práce v nej.

Ako nájsť miesto pre vašu prácu

Väčšinou osobní tréneri pracujú vo fitness centrách, no môžete vykonávať takúto činnosť aj v pohybovom centre, vlastných priestoroch alebo telocvični. Všetko to závisí od toho, aké sú vaše možnosti. Stroje, náradie a náčinie stoja nemalé peniaze, ide o investíciu v tisíckach eur. Preto je lepšie začať pracovať s niekým, kto už má potrebné vybavenie.

Ďalšou výzvou je začať a vytvoriť si klientelu. Ak nemáte prepracovanú stránku, marketing a ďalšie potrebné informácie vyskúšané v praxi, tak potom budú pre vás začiatky zrejme zložité. To je tiež ďalší dôvod, prečo pracovať s niekým, kto vie čo a ako funguje.

A teraz si prejdeme možnosti a ich výhody.

Práca na nájom

Práca na nájom funguje asi tak, že si nájdete miestne fitko, ktoré je vás ochotné prijať ako trénera. Vy tak danému fitness centru platíte nájom za využívanie priestorov. V danom centre máte podpísanú pracovnú zmluvu a zmluvu o nájme.

Výhoda je, že okrem nájmu a odvodov už neplatíte nič iné. Ste pánom svojho času a vaše náklady sú minimálne.

Nevýhoda je, že ak ste PN nemáte príjem. Je na vás či si zoženiete klientov, alebo nie. Taktiež je v tomto režime ťažké napredovať a rozvíjať sa, keďže máte množstvo práce s trénovaním klientov a získavaním nových. Ak je to iba vaša brigáda a trénujete popri inej práci, môže to byť v poriadku.

Ak sa chcete trénerstvom uživiť, platiť všetky životné náklady (ubytovanie, jedlo, oblečenie, zábavu) je dobré mať systém na získavanie nových a udržanie si súčasných klientov. V takom prípade je výhodné mať vlastné fitness centrum alebo aspoň malú telocvičňu. To si ale vyžaduje vstupné náklady. 

Súčasť trénerského tímu

V závislosti od toho, kde pôsobíte, sa vám môže naskytnúť možnosť stať sa súčasťou trénerského tímu, už zabehnutej značky. Táto možnosť má množstvo výhod.

Je asi zrejmé, že ak pracujete v tíme, budete dávať časť zarobených financií firme/ tímu, ktorá sa o vás stará. Tu sa však láme chlieb s voľným časom a finančnou istotou, prečo?

Ako súčasť tímu získavate aj potrebnú podporu. Teda v prvom rade pracujete s ľuďmi, ktorí sa o vás starajú, podporujú vaše kroky a chcú, aby ste sa mali dobre a zarábali dostatok peňazí. Pracujete teda hneď v prostredí, ktoré vám praje a rozvíja váš trénerský potenciál.

Získavanie klientov vám odpadá, keďže firma zabezpečuje prísun klientely, marketing a zabezpečuje všetky potrebné náradia a náčinia. V podstate sa nemusíte starať o všetko sami a môžete sa sústrediť na to, čo vás baví najviac a to je práca s klientom.

Trénersky tím vás vie tiež podporiť ak ste PN, alebo vás zasiahne ťažšie obdobie. Budujete tiež komunitu a priateľov, ktorí vám chcú pomôcť sa rozvíjať. Čaká vás teda aj krajšie pracovné prostredie a menej stresu.

Ja osobne by som prácu so skvelými ľuďmi v príjemnom prostredí, ktoré napreduje, nemenil.

Želám veľa úspechov. Nech rastieme spoločne a sme lepší ako priemer.

O autorovi Bob Trenčan

Bohumil Trenčan je člen tímu tvorcov projektu Realfit. Už niekoľko rokov pomáha svojim klientom dosahovať ciele pri budovaní ideálnej postavy a zdravého životného štýlu. Je tvorcom kurzu Zdravý chrbát a Správne dýchanie a tiež píše na tieto témy články. V roku 2018 získal ocenenie TOP individuálny tréner nováčik v súťaži Fit Leader. Neustále pracuje na nových projektoch ohľadne cvičenia a stravy. Taktiež je spoluautorom kuchárskej knihy. Pravidelne súťaží v športe street workout, kde sa mu darí umiestňovať na popredných priečkach.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Certifikovaný kurz fitness trénera!

Chcete sa stať fitness trénerom a pomáhať ľuďom dosiahnuť svoje ciele? Objavte špičkový kurz fitness trénera.

>