osobný prístup

Osobný tréner po celý čas tréningu:

 • Precvičuje
  Ukáže vám správnu techniku cvikov.
 • Opravuje vás
  Správna technika cvikov je veľmi dôležitá.
 • Konzultuje s vami
  Odpovedá na vaše otázky o strave a cvičení.
 • Motivuje vás
  Motiváciou vám pomáha kvalitne absolvovať tréning.
skupinové cvičenie

Ako to vyzerá na skupinovom cvičení

Na lekcií je vás 10, 20 možno aj 30. 

Lekcia trvá v priemere čistého času asi 50 minút. 

Ak je vás na lekcií 20, precvičujúci musí daných 50 minút svoju pozornosť rozdeliť medzi 20 ľudí, takže vám môže venovať pozornosť len na 2,5 minúty. 

V praxi to vyzerá tak, že vy cvičíte nesprávne a až keď cvičenie končíte, precvičujúci Vás opraví a ukáže ako to ma byť správne. 

Vy si to buď zapamätáte do ďalšej hodiny alebo vás znova upozornia.

Ešte jeden príklad. Veľa inštruktorov robí skupinový funkčný tréning.

Áno skupinový funkčný tréning je teraz v móde, je to dobrý biznis.

Lenže funkčný tréning je veľmi rozmanité cvičenie. Ako sa dá prispôsobiť na 10 cvičiacich, ktorí prídu na hodinu tak, aby boli všetci spokojní a cvičením si pomohli a nie uškodili?

Za tých 50 minút sa nestihne zistiť ich zdravotné obmedzenia, výkonnosť či ich cieľ. Ten tréning by musel byť náhodne zostavený a zo skúseností vieme, že niektorí by ho nemuseli vôbec zvládnuť. 

Iným by bolo málo a minimálne jeden či dvaja by namietali, že to a tamto robiť z rôznych dôvodov nemôžu.

To je len zopár z množstva príkladov, prečo je pre vás osobný prístup nevyhnutný. 

My vás na vstupnej diagnostike spoznáme a všetko pripravíme podľa vašich osobných potrieb. 

Osobne sa vám celý tréning venujeme, konzultujeme s vami stravu, vaše pocity a potreby. 

Sledujeme pokroky, konzultujeme výsledky.

Problém skupinového cvičenia:

Veľa ľudí cvičí a tréner má veľmi málo času venovať sa správnej technike cvičenia u jednotlivých cvičencov. V praxi to vyzerá tak, že vy cvičíte nesprávne a až keď cvičenie končíte, precvičujúci vás opraví a ukáže ako to má byť správne. 

Riešenie:

Riešením je osobný tréner, ktorý sa vám venuje počas celého tréningu. Má dostatok času vám ukázať správnu techniku cvikov a následne vás aj kontrolovať počas cvičenia. Pri nesprávnom cvičení vás opraví. 

Rezervujte si konzultáciu ZDARMA!

konzultácia
>